Bandbreedte geconsolideerd exploitatieresultaat bij meeweging geïnventariseerde risico‚Äôs.

Voor negen projecten is een risico analyse uitgevoerd: Oostelijke Corridor, Westelijke Corridor, Huis ter Heide West, Richelleweg, Apollo Noord Kontakt der Kontinenten, Apollo Noord Oude Tempel, Apollo Noord Sauna, Dorrestein en Kamp van Zeist. De risico analyse is net als vorig jaar gebaseerd op een zogenaamde Monte Carlo analyse; hierbij worden 5.000 scenario’s doorgerekend, waardoor een statistisch berekende bandbreedte ontstaat die voor de totale mastergrondexploitatie met een bepaalde waarschijnlijkheid € 4,61 mln. afwijkt van het berekende saldo op netto contante waarde. Het huidige risicoprofiel op contante waarde per 1 januari 2016 wordt voor de negen projecten becijferd op € 4,61 mln. en is als volgt opgebouwd:

Project

Trekker

Risicoprofiel/buffer

Oostelijke Corridor

Prov.Utrecht

0,32

mln.

Westelijke Corridor

Prov.Utrecht

0,03

mln.

Richelleweg

Prov.Utrecht

1,24

mln.

Dorrestein

Prov.Utrecht

1,43

mln.

Kamp van Zeist

Prov.Utrecht

0,15

mln.

Totaal prov. Utrecht

3,17

mln.

Huis ter Heide West

Gem. Zeist

0,10

mln.

Apollo Noord

Gem. Soest

1,33

mln.

Totaal Zeist en Soest

1,43

mln.

Totaal

4,61

mln.

Het grootste verschil met het risicoprofiel van vorig jaar (1 januari 2015, € 3,81 mln.) is de toevoeging van de risico’s m.b.t. de vennootschapsbelasting. Per 1 januari 2016 is het wetsvoorstel Wet Modernisering Vennootschapsbelastingplicht Overheidsondernemingen in werking getreden. Het uitgangspunt van deze wet is dat overheden, voor zover zij ondernemingsactiviteiten uitvoeren, net als bedrijven belastingplichtig zijn om zo oneerlijke concurrentie tegen te kunnen gaan. Dit wetsvoorstel kan consequenties hebben voor het programma Hart van de Heuvelrug en de Vliegbasis. Er is nog veel onzeker over de implicaties van de wet in de praktijk. Vanuit de ‘Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden (SVLO) werken de verschillende overheden samen aan goede implementatie van de Vennootschapsbelasting voor overheden. Vanuit dit samenwerkingsverband worden handreikingen en praktische hulpmiddelen aangereikt.