Omdat de eerste aanbestedingsprocedure, in 2014, geen geschikte aanbieder had opgeleverd, is de aanschaf en implementatie van het integrale bedrijfsvoeringssysteem opnieuw aanbesteed. Gevolg hiervan is o.a. een langere doorlooptijd en hogere kosten voor de aanbestedingsfase van het project PRESTO.  De definitieve gunning heeft in april 2015 plaatsgevonden.

Op maandag 1 januari 2016 is het eerste deel van Presto (projecten en financiën) live gegaan. Alle provinciemedewerkers werken vanaf die dag in één geïntegreerd systeem voor zaken als verplichtingen, facturen en projectenbeheer.

Hiervoor hebben er in een relatief korttijdbestek een aantal cruciale activiteiten plaats gevonden, zoals de Europese Aanbesteding, het opstellen van de blauwdruk, de installatie van de omgeving, het uitvoeren van een Fit-Gap analyse, de conversie van stamgegevens, de acceptatie test en het opleiden van alle provinciemedewerkers.