Het tracé van de Uithoflijn loopt van het Stationsgebied, waar zich de begin-/eindhalte Utrecht Centrumzijde bevindt (tracédeel OVT). Vervolgens over de Adema van Scheltemabaan (Tracédeel S) waarna het tracé parallel loopt aan het spoor vanaf Halte Vaartsche Rijn om ter hoogte van de Laan van Maarschalkerweerd af te buigen (Tracédeel A). Daarna vanaf de kruising met de Koningsweg over de Laan van Maarschalkerweerd via halte Galgenwaard verder over de Weg tot de Wetenschap met halte Kromme Rijn (Tracédeel B) onder de A27 door de Uithof langs het Universitair Medisch Centrum (Tracédeel U), toekomstig Princes Maxima Centrum en het Wilhelmina Kinder Ziekenhuis naar P+R de Uithof (Tracédeel T). Achter P+R de Uithof is het opstelterrein voorzien (Tracédeel O).

De door gemeente Utrecht in 2008 gestarte werkzaamheden m.b.t. de aanleg van de HOV busbaan Uithoflijn zijn als gevolg van de bovenvermelde overeenkomsten gemodelleerd tot de onderbouw van de traminfrastructuur.

Deze onderbouw tracés zijn in 2015 opgeleverd en ter beschikking gesteld aan de POUHL.
Het rand voorwaardelijke project busbaan Dichtersbaan is eveneens opgeleverd en zal medio 2016 in gebruik worden genomen. De aanleg van deze busbaan is noodzakelijk teneinde het huidige bus corridor over de Adema van Scheltemabaan geschikt te kunnen maken voor de Uithoflijn.

De door POUHL gecontracteerde aannemer verzorgt de realisatie van de bovenbouw (spoorconstructie, tractievoeding, bovenleiding, beveiliging etc.) alsmede de systeemtesten. Eind 2015 is het Definitief Ontwerp van deze opdrachtnemer vastgesteld.

De leverancier van het trammaterieel heeft, conform contract, de Mock-UP, model op ware grootte, in de tram Remise te Nieuwegein tentoongesteld zodat alle betrokken partijen zich een oordeel konden vormen van hoe het tramvoertuig er uit komt te zien en inspraak te hebben in de keuze van diverse componenten van het interieur. Inmiddels is de leverancier gestart met de bouw van de voertuigen. In december 2016 wordt naar verwachting het eerste voertuig geleverd.