Het programma Hart van de Heuvelrug is een grootschalig gebiedsontwikkelingsprogramma voor het gebied in de driehoek Soest-Zeist-Amersfoort. Doel van het programma is het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit, waarbij het realiseren van twee ecologische corridors voorop staat. Daarnaast richt het programma zich op ruimtelijke kwaliteitswinst voor wonen, werken, zorg en recreatie. Twee belangrijke uitgangspunten voor de uitvoering van het programma zijn:

  • financiële verevening tussen de rode projecten (ontwikkelen woon- en werklocaties) en groene projecten (ontwikkeling natuur en recreatie);
  • de rood/groenbalans ( de oppervlakte van nieuwe rode bestemmingen moet ten minste in evenwicht zijn met de oppervlakte van nieuwe groene bestemmingen).

Het is een programma van 17 partijen. Die partijen hebben in 2004 een Raamovereenkomst ondertekend. Het programma omvat ca 25 projecten, gegroepeerd in 4 clusters, Soest I en Zeist I, II, en III. Inmiddels zijn 9, voornamelijk groene projecten, gerealiseerd. De in 2004 afgesloten Raamovereenkomst is in 2014 verlopen. Door de situatie op de woning- en vastgoedmarkt afgelopen jaren, en de ontstane tekorten daardoor, bleken bovendien nieuwe afspraken nodig.

In juni 2013 hebben de colleges van de gemeenten Soest en Zeist en de provincie ingestemd met het ‘Afsprakenkader verdere samenwerking Hart van de Heuvelrug’. Dit afsprakenkader is richtinggevend voor de te maken nieuwe samenwerkingsafspraken. Onderdeel van het afsprakenkader is dat de provincie geen rente meer in rekening brengt op de voorfinanciering van het programma Hart van de Heuvelrug en het project Vliegbasis Soesterberg. Deze inkomstenderving binnen de provinciale treasury wordt gedekt uit het IGP.
De herinrichting Vliegbasis Soesterberg maakt geen onderdeel uit van het programma Hart van de Heuvelrug, maar is daar wel nauw mee verbonden.