Totaal Presto

Totaal budget

t/m 2014

2015 werkelijk

Restant

Deelproject ERP implementatie

1.875

125

917

833

Deelproject Sturingscycli

365

390

-25

Totaal project Presto

2.240

515

917

808

Ultimo 2015 is overgegaan tot aanschaf van de licenties SAP (€0,5mln.) waarvan de lasten gelijkmatig verdeeld worden over een periode van 5 jaar vanaf 2016.