STAAT VAN VASTE ACTIVA 2015

Omschrijving

Aansch. waarde

Investeringen

Desinvester-ingen / Ontv. van derden

Geheel

Aansch.waarde

Afgeschre-ven tot en met

Extra

Boekwaarde

Afschrijving

Boekwaarde

afgeschreven

31-12-2015

Afschrijving

1-1-2015

31-12-2015

1-1-2015

2015

2015

2015

(1+2-3-4)

2014

2015

(1-6-8)

2015

(5-6-8-10+7)

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

A.   Immateriele Vaste Activa

Kst. sluiten geldleningen, agio en disagio

(Dis)agio obligaties 

0

0

0

0

0

0

TOTAAL IMMATERIELE ACTIVA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.    Materiële Vaste Activa

Investeringen met economisch nut

a.  bedrijfsgebouwen

Huisvesting Archimedeslaan

113.862

656

174

114.344

12.436

101.426

4.571

97.510

Renovatie Paushuize

2.690

2.690

354

2.336

90

2.246

Steunpunt Huis ter Heide (30 j. t/m 2042)

3.292

3.292

974

2.318

113

2.205

Bedrijfsgebouw Veenweide (30 j. t/m 2034)

3.089

3.089

1.033

2.056

103

1.953

Remise gebouw (oud)

10.485

10.485

10.485

0

0

Tram remise gebouw (nieuw)

2.400

2.419

6.000

-1.181

0

2.400

0

-1.181

Renovatie tram remise

242

-242

0

0

242

0

0

Benzineverkooppunt 

221

0

221

37

184

7

177

Subtotaal  

136.281

2.833

6.000

174

132.940

25.319

0

110.962

4884

102.910

b.  Overige materiële vaste activa

Automatisering algemeen

1.500

995

1.038

1.457

877

623

438

1.180

Presto (ERP)

0

494

494

0

0

0

494

Datanetwerken

238

929

1.167

0

238

1.167

Utrechts Regionaal Tramsysteem

1.634

303

1.938

0

1.634

0

1.938

Haltes

2.258

67

2.325

1.718

540

51

557

Tijdelijke eind halte

969

969

0

969

311

659

Wagenpark

97

97

0

97

24

73

Tram (Weense)

2.401

2.401

2.401

0

0

Tram (Sunij)

6.220

6.220

6.220

0

0

LVO fase 1 t/m 3 (levens verlengend ondrhoud)

7.525

2.038

9.563

824

6.701

741

7.999

Rail

0

0

0

0

0

Onderstations

246

3.041

3.287

0

246

0

3.287

GVI 1 en 2(vervanging infra structuur)

38.669

1.486

40.155

755

37.914

720

38.680

Overweg beveiliging

40

273

313

0

40

313

Overweg bevloering

475

475

0

475

16

459

Subtotaal   

62.272

9.626

0

1.038

70.861

12.794

0

49.478

2299

56.805

d. Grond en Terreinen

Remise terrein

1.028

1.028

0

1.028

0

1.028

Subtotaal Invest. met economisch nut

199.581

12.459

6.000

1.212

204.828

38.113

0

161.469

7.184

160.744

Investeringen met maatschappelijk nut

c.  Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

Hart vd Heuvelrug (HVH)

25.752

-637

852

24.263

0

25.752

0

24.263

Hart vd Heuvelrug (HVH) Richelleweg

4.902

4.902

0

4.902

0

4.902

Hart vd Heuvelrug (HVH) Dorrestein

138

5.080

5.218

0

138

0

5.218

Subtotaal invest. Met maatschappelijk nut

30.792

4.443

852

0

34.383

0

0

30.792

0

34.383

TOTAAL MATERIELE ACTIVA

230.374

16.902

6.852

1.212

239.211

38.113

0

192.260

7.184

195.127

B.    Financiële Vaste Activa

Overige uitzettingen looptijd > 1 jaar.

Obligaties

0

0

0

0

0

0

Garantieproducten

116.322

1.329

56.733

60.918

0

116.322

0

60.918

BOR Provincie Utrecht

1.666

1.666

0

0

1.666

0

0

Dep. BNG 0,518% (30-04-2014)

4.022

4.022

0

0

4.022

0

0

Subtotaal

122.010

1.329

62.421

0

60.918

0

0

122.010

0

60.918

Overige langlopende leningen

Leningen u/g waterschappen

0

0

0

0

0

0

Lening u/g  Statenjacht

333

333

0

333

0

333

Lening GNG net

100

25

75

0

100

0

75

Lening OrangeGas Ned. BV

70

70

0

70

0

70

Lening Aardgasvulpunt Harmelen/CNG Net

100

25

75

0

100

0

75

Lening Orange Gas Utrecht / Lage Weide

100

100

0

100

0

100

Lening Orange Gas Amersfoort Stuwdam

100

100

0

100

0

100

Aardgasvulp.autober.De Rooij

100

100

0

100

0

100

Net BV GNG station Maarssen

100

100

0

100

0

100

GNG Net Veenendaal

100

100

0

100

0

100

Lening OrangeGas Utrecht

100

100

0

100

0

100

Lening OrangeGas Bunschoten

100

100

0

100

0

100

Cooperatieven Kredietunie Midden-Ned.

50

50

0

50

0

50

Lening Interne Technologies BV

287

583

870

0

287

0

870

Lening Somantix BV

167

83

83

0

167

0

83

Lening Het Lokaal

0

63

63

0

0

0

63

Lening Museum Oud Amelisweerd

0

160

160

0

0

0

160

Lening Kasteel Amerongen

0

1130

1.130

0

0

0

1.130

Aank. Woningen Gem. Utr. Heuvelrug

0

850

850

0

0

0

850

Startersfonds

3.349

134

610

2.873

0

3.349

0

2.873

Leningen Fietsplan

50

16

33

33

0

50

0

33

Subtotaal

5.206

2.937

777

0

7.366

0

0

5.206

0

7.366

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

Aandelen Hydron (WMN)

48

48

0

48

0

48

Aandelen NWB

7

7

0

7

0

7

Aandelen BNG

28

28

3

25

0

25

Subtotaal

84

0

0

0

84

3

0

80

0

80

TOTAAL FINANCIELE ACTIVA

127.299

4.266

63.198

0

68.368

3

0

127.296

0

68.364

TOTAAL VASTE ACTIVA

357.673

21.168

70.050

1.212

307.579

38.116

0

319.556

7.184

263.491