Lasten en baten (x € 1.000,=)

  

Rekening 

Oorsprokelijke

Begroting na

Rekening 

2014

begroting 

wijziging 

2015

Saldo

2015

2015

Materiele lasten

68.172

42.342

63.707

48.822

14.885

Apparaatskosten

12.638

11.922

13.062

13.062

0

Totaal lasten

80.810

54.264

76.769

61.884

14.885

Baten

38.670

11.517

24.966

24.084

882

Saldo van dit programma

42.140

42.747

51.803

37.800

14.003

Storting in reserves

20.703

7.380

10.437

10.045

392

Onttrekking aan reserves

34.091

23.103

35.667

21.299

14.368

Beslag op de algemene middelen

28.752

27.024

26.573

26.546

27

Overzicht uitgaven