Vitaal landelijk gebied
Natuur
Erfgoed en recreatie
Landbouw en landschappelijke kwaliteit