Natuurbeheerplan legt meer verantwoordelijkheid bij partners in het gebied
Impuls gebiedscommissies voor vitalere natuur
Recreatie om de Stad wordt aantrekkelijker
Werken aan een vitaler landelijk gebied