Start herijking PRS en PRV
RAP-2 (2012 – 2015) wordt Innovatieprogramma Fysieke Leefomgeving
Integraal Gebiedsontwikkeling Programma (IGP) succesvol
Voorsorteren op omgevingswet
Nieuwe ‘probleemeigenaren’ in het Groene Hart gezocht
Ruimtelijke kwaliteit in ‘spotlights’
Ruimtelijke Agenda Gemeente (RAG) versterkt samenwerking en focus
Flexibele inzet van WBO-middelen
Aanpak focusgemeenten succesvol
Nieuwe financieringsconstructies