Lasten en baten (x € 1.000,=)

  

Rekening 

Oorsprokelijke

Begroting na

Rekening 

2014

begroting 

wijziging 

2015

Saldo

2015

2015

Materiele lasten

12.596

14.180

26.853

24.128

2.726

Apparaatskosten

11.447

11.166

11.204

11.204

0

Totaal lasten

24.042

25.346

38.057

35.332

2.725

Baten

6.592

5.858

5.828

6.259

-431

Saldo van dit programma

17.451

19.488

32.229

29.072

3.157

Storting in reserves

7.006

6.455

7.080

7.133

-53

Onttrekking aan reserves

9.061

8.930

15.601

11.858

3.743

Beslag op de algemene middelen

15.395

17.013

23.708

24.348

-640

Overzicht uitgaven