Met het programma Bestuur en Middelen werken wij aan een toekomstbestendig en daadkrachtig bestuur dat inspeelt op de behoeften van andere overheden, inwoners, instellingen en bedrijven en een kwalitatief hoogwaardig en integer bestuur. Met maatschappelijke partners werken wij samen aan een levenskrachtige en aantrekkelijke provincie.
Wij staan voor de volgende ambities:

  • Optimale en actievere benutting van instrumentaria voor het ontwikkelen en realiseren van beleid door Provinciale Staten.
  • Verdiepen van de ondersteuning van de cvdK bij de uitoefening van zijn rijkstaken en zijn functioneren als boegbeeld van de provincie, evenals bij de advisering over woordvoering en toespraken.
  • Met de partners invulling geven aan voldoende uitvoeringskracht in de regio om samen krachtig en op een effectieve en efficiënte wijze te kunnen werken aan een blijvend aantrekkelijk woon-, werk- en leefklimaat.
  • Optimaal interbestuurlijk toezicht op lokale overheden volgens de afgesproken principes: risicogericht, proportioneel, op afstand waar het kan, ingrijpen waar het moet.
  • Het optimaal laten bijdragen van Europees beleid, Europees geld en Europese netwerken aan de provinciale beleidsdoelstellingen en het Europa-proof houden van de provinciale organisatie.
  • Een omgevingsgerichter en interactiever communicerende organisatie.
  • Een goed werkende procesorganisatie conform de vastgestelde organisatieprincipes waarbij de kwaliteitsborging & control is ingericht en functioneert conform het Controllerstatuut en het 'systeem van control'.