Lasten en baten (x € 1.000,=)

  

Rekening 

Oorsprokelijke

Begroting na

Rekening 

2014

begroting 

wijziging 

2015

Saldo

2015

2015

Materiele lasten

12.333

14.326

15.162

13.704

1.458

Apparaatskosten

1.994

2.016

2.016

2.016

0

Totaal lasten

14.327

16.342

17.178

15.720

1.458

Baten

2.477

1.539

2.164

2.300

-136

Saldo van dit programma

11.851

14.803

15.014

13.420

1.594

Storting in reserves

1.479

0

4.000

4.018

-18

Onttrekking aan reserves

904

2.300

2.855

1.694

1.161

Beslag op de algemene middelen

12.426

12.503

16.159

15.744

415

Overzicht uitgaven