In het programma Cultuur en Erfgoed willen wij een waardevolle culturele omgeving behouden en versterken, zorg dragen voor een goed onderhouden en zichtbaar erfgoed en een hoogwaardige culturele basisinfrastructuur ontwikkelen. Wij hebben met cultuur en erfgoed de volgende ambities:

  • Cultuur verrijkt: een betere en meer zichtbare cultuurhistorische kwaliteit van onze leefomgeving.
  • Cultuur verbindt: een sterkere cultuur en rijker cultureel aanbod als regionaal profiel.
  • Cultuur versterkt: een professionelere en economisch krachtige culturele sector.

In 2015 hebben we een start gemaakt met het vormen van een nieuwe Cultuurnota vanuit de wensen in het nieuwe coalitieakkoord. We hebben daarvoor rondetafelgesprekken gevoerd met het erfgoed en cultuurveld en met bestuurders en ambtenaren van gemeenten.

In de Cultuurnota 2012-2015 ‘Cultuur van U’ staan de hoofdlijnen van het provinciale cultuurbeleid.