Een nieuw integraal Bodem-, Water en Milieuplan (BWM) als bouwsteen voor omgevingsbeleid
Slim en integraal werken aan waterveiligheid
Een duurzamer en efficiënter gebruik van de ondergrond
Luchtkwaliteit verbeteren door schone en duurzame brandstoffen
Samen werken aan een schone bodem
Toezicht op natuur en landschap samen met 40 partners