OVERZICHT BATEN EN LASTEN PER PROGRAMMA

  bedragen x € 1.000 

LASTEN

BATEN

SALDO

Progr.

Omschrijving

Prim.Begroting

Begroting na wijz.

Rekening

Prim.Begroting

Begroting na wijz.

Rekening

Begroting na wijz.

Saldo Rekening 

Verschil

1

Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en binnenstedelijke ontwikkeling

20.322

51.318

26.441

8.778

30.398

13.697

20.920

12.744

8.176

2

Landelijk gebied

54.264

76.769

61.884

11.517

24.966

24.084

51.803

37.800

14.003

3

Bodem, water en milieu

18.481

23.054

18.100

1.466

4.125

4.943

18.929

13.158

5.771

4

Economische zaken en recreatie

8.004

10.997

9.669

36

36

1.430

10.961

8.239

2.722

5

Mobiliteit

336.495

373.401

253.233

252.164

313.253

217.889

60.148

35.344

24.804

6

Cultuur en samenleving

16.342

17.178

15.720

1.539

2.164

2.300

15.014

13.420

1.594

7

Jeugdzorg

2.549

2.226

2.083

0

0

383

2.226

1.701

525

8

Bestuur en middelen

25.346

38.057

35.332

5.858

5.828

6.259

32.229

29.072

3.157

Totaal programma's incl. Centrale Overhead

481.803

593.000

422.463

281.358

380.770

270.984

212.230

151.479

60.751

Algemene middelen en stelposten

4.329

400

0

157.668

156.710

166.909

-156.310

-166.909

10.599

Saldo rekening (bruto)

486.132

593.400

422.463

439.026

537.480

437.893

55.920

-15.430

71.350

Reserves via programma's

48.918

63.735

74.358

97.975

116.816

72.812

-53.081

1.546

-54.627

Reserves via algemene middelen

300

928

928

23

3.736

3.736

-2.808

-2.808

0

Saldo rekening (netto)

535.350

658.063

497.749

537.024

658.032

514.441

31

-16.692

16.723