Lasten en baten (X € 1.000,=)

  

Rekening 

Oorsprokelijke

Begroting na

Rekening 

2014

begroting 

wijziging 

2015

Saldo

2015

2015

Materiele lasten

5.307

5.020

8.013

6.685

1.328

Apparaatskosten

2.947

2.984

2.984

2.984

0

Totaal lasten

8.254

8.004

10.997

9.669

1.328

Baten

574

36

36

1.430

-1.394

Saldo van dit programma

7.680

7.968

10.961

8.239

2.722

Storting in reserves

2.964

2.498

3.398

3.604

-206

Onttrekking aan reserves

2.479

1.896

4.079

2.586

1.493

Beslag op de algemene middelen

8.165

8.570

10.280

9.257

1.023

Overzicht uitgaven