Lasten en baten (X € 1.000,=

  

Rekening 

Oorsprokelijke

Begroting na

Rekening 

2014

begroting 

wijziging 

2015

Saldo

2015

2015

Materiele lasten

170.589

319.752

352.314

232.327

119.987

Apparaatskosten

16.986

16.743

21.087

20.906

181

Totaal lasten

187.574

336.495

373.401

253.233

120.168

Baten

114.418

252.164

313.253

217.889

95.364

Saldo van dit programma

73.157

84.331

60.148

35.344

24.804

Storting in reserves

29.108

28.470

33.862

42.995

-9.133

Onttrekking aan reserves

42.400

51.764

33.930

18.585

15.345

Beslag op de algemene middelen

59.865

61.037

60.080

59.754

326

Overzicht uitgaven