In het programma bereikbaarheid willen we verbindingen en netwerken versterken die bijdragen aan onze regionale economie. We realiseren daarvoor een goede bereikbaarheid per auto, openbaar vervoer en fiets in een gezonde en verkeersveilige omgeving. Wij werken aan de volgende ambities:

  • Een doelmatig verkeer en vervoersysteem;
  • Een betere verkeersveiligheid;
  • Een betere kwaliteit leefomgeving.

Deze doelstellingen zijn beleidsmatig verankerd in de Mobiliteitsvisie, Mobiliteitsprogramma - (verbinden, vernieuwen en versterken). Utrecht bereikbaar houden kan de provincie niet alleen. Samenwerken met andere wegbeheerders is daarom van groot belang. Dat doen we onder andere in twee regionale programma’s die we samen met de regiopartners en het Rijk uitvoeren. Het betreft de programma’s VERDER en Beter Benutten.