Nieuwe Hollandse Waterlinie stap dichter bij UNESCO Werelderfgoedstatus
Start herijking PRS en PRV
Natuurbeheerplan legt meer verantwoordelijkheid bij partners in het gebied
Een nieuw integraal Bodem-, Water en Milieuplan (BWM) als bouwsteen voor omgevingsbeleid
Provinciale Aanpak Kantoren Transformatie op koers
Versterken Utrecht Science Park als economische motor
Internationale acquisitie zeer succesvol
Programma Beter Benutten succesvol afgesloten
Vergroting publieksbereik door verbinden erfgoed, recreatie en toerisme
RAP-2 (2012 – 2015) wordt Innovatieprogramma Fysieke Leefomgeving
Afsluiting langer lopende programma’s en start nieuwe programma’s
Invlechting nieuwe OV-taken geslaagd
Eerste fairtrade provincie van Nederland
Nieuwe provinciale weg N412 (Limesbaan) in gebruik genomen
BO-MIRT verkenning Utrecht Oost
Onderzoek naar maatregelen op de N201 tussen de A2 en Vreeland
Onderzoek naar maatregelen op de aansluiting A2 / N230
Aanpak fileproblemen knooppunt Hoevelaken