Om de gunstige situatie te behouden en te versterken werken we continu aan een duurzame groei met een goede balans tussen ruimtelijke, economische en sociale ontwikkelingen. Dit willen wij doen door te verbinden, bij te dragen aan transformaties en systeemveranderingen en vooral door te realiseren: focus op onze kerntaken en deze waar nodig versterken.
In onze werkwijze richten we ons op inwoners, maatschappelijke partners en ondernemers, we worden meer zichtbaar en een beter toegankelijk bestuur voor hen. Dit doen we door open en transparant te zijn in onze werkprocessen en resultaten. En in de uitvoering van ons beleid luisteren wij in een vroeg stadium naar de ideeën, kennis en expertise van inwoners. We staan open voor verandering en voor andere manieren om onze doelen te bereiken. Samen met elkaar, vanuit ieder competentie en potentie benutten, werken we aan gemeenschappelijke doelen. Innovatiekracht en creativiteit van onze ondernemers, maatschappelijke partners en inwoners zijn daarbij van grote waarde.

Voor een uitgebreidere toelichting verwijzen wij naar http://begroting.provincie-utrecht.nl/p218/inzet-provincie-utrecht

Hoe wij ‘in verbinding’ willen zijn vanuit actuele maatschappelijke trends en ontwikkelingen met onze partners kunnen we illustreren aan de hand van twee voorbeelden.

van subsidiëren naar slimme financieringsconstructies (en andere rol provincie)

Subsidies zijn altijd een belangrijk beleidsinstrument van de provincie geweest om richting te geven en te stimuleren. De laatste jaren vindt een verandering plaats in dit instrumentarium. Wij streven er naar dat de subsidie-afhankelijkheid wordt omgezet naar inzet van eigen creativiteit vanuit de eigen verantwoordelijkheid. Het komt steeds vaker voor dat de bijdrage van de provincie in cofinanciering belangrijker wordt, nieuwe instrumenten worden ingezet (crowdfunding, revolverende fondsen) en we onze rol op een andere manier invullen dan alleen financiering van groot deel van de projectkosten. Hierbij gaat het om een proactieve opstelling bij verdeling subsidiegelden, het faciliteren en aanjagen van processen, het beschikbaar stellen van procesgeld en het inzetten van eigen mensen bij partnerorganisaties. Kortom: onze actieve particaptie in processen neemt toe en subsidies gaan we slimmer inzetten.

Het vormen van coalities en netwerken

Het besef dat we ons als organisatie ook als een netwerk moeten gaan organiseren krijgt steeds duidelijkere contouren. We kiezen voor meer horizontale zelfsturing door en voor medewerkers op basis van hun professionaliteit en competenties. We participeren steeds meer als gelijkwaardige partner bij maatschappelijke opgaven. Traditionele werkwijzen werken niet meer. Een aantal voorbeelden uit de dagelijkse praktijk: